ZC002

Slimme Kennisoverdracht

In het programma Zeeland Centraal is beschikbare kennis aan elkaar gekoppeld, gedeeld en verrijkt. En natuurlijk wordt de kennis toegepast. Doel: de kennisinfrastructuur van Zeeland versterken en opleidingsaanbod behouden voor jonge mensen en bedrijven. Het onderwijs is in het programma het ‘leading principle’. Aan het programma doen de volgende zeven kennisinstellingen mee:

  • Scalda (mbo)
  • Edudelta (aoc)
  • Hoornbeeck College (mbo)
  • HZ University of Applied Sciences (hbo)
  • University College Roosevelt (wo)
  • ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Het ministerie van OCW heeft de helft van het programma gefinancierd gedurende de periode 2012 tot 2016. Voorwaarde voor de subsidie was dat de resultaten en bevindingen van het programma beschikbaar komen voor andere (krimp)regio’s in Nederland. Dat is gebeurd tijdens studiedagen en een landelijk slotsymposium. De eerste studiedag in dit kader was woensdag 17 september 2014. Lees hier het volledige verslag.

About Cordyvdb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *