Hudsucker

Bedrijfssimulatieproject: Hudsucker Power Company

Robbert van Megen en Martijn van der Wateren, docenten procestechniek en werktuigbouw, Scalda

Je bent leerling van de BOL-opleiding energietechniek. Je zit weliswaar al in je laatste jaar (niveau 4, 4e jaar), maar het is toch even schrikken als je voor je tussentijdse presentatie van een grote opdracht, niet gewoon je docent(en) tegenover je hebt maar de directie van Hudsucker Power Company (HPC). Jij en je collega’s hebben een onderhoudsbedrijf en HPC is jullie opdrachtgever. De onderhoudsmanager is onverwacht uitgevallen en jullie bedrijf moet die rol overnemen. Dat betekent het onderhoud verzorgen van de HPC-energiecentrales op basis van een door jullie opgesteld allesomvattend onderhoudsplan.

https://www.youtube.com/watch?v=_6dtasEqpLM

De directeuren zijn niet onder de indruk van het feit dat jullie 7 minuten veel te kort vinden voor jullie presentatie. Of dat je collega van je projectteam ziek was en niet heeft mee kunnen draaien deze week. No excuses, only results count!

Aldus de setting van het bedrijfssimulatieproject Hudsucker Power Company. Leerlingen energietechniek kregen dit in hun vierde jaar voorgeschoteld door docenten Robbert van Megen en Martijn van der Wateren van Scalda. Doorlooptijd van het project: twee maanden. Opdracht: schrijf een onderhoudsplan waarin de volgende zaken in elk geval aan bod komen:

 • veiligheid
 • planning
 • werkprocedures
 • kosten
 • soorten onderhoud (toestandsgericht, storingsgericht).

De kracht van dit simulatieproject zit ‘m in het feit dat het ‘levend’ is, er gebeurt bij Hudsucker steeds iets. Een hogedrukpomp die het begeeft, een bedrijfsongeval of onverwacht stijgende energieprijzen. De leerlingen krijgen hierover voortdurend input via pushberichten van het communicatieplatform waarmee gewerkt wordt (in dit geval Facebook). Ze moeten in hun wekelijkse presentatie laten zien hoe ze zijn omgegaan met de onverwachte gebeurtenis(sen) en hoe hun plan inspeelt op dat soort situaties.

Robbert van Megen over het project: “Het was voor de leerlingen in eerste instantie erg wennen. Vooral onze andere rol – geen docenten maar directieleden – betekende voor leerlingen een enorme omschakeling. Want daardoor werden ze volledig op zichzelf teruggeworpen. Ze hebben zich echter razendsnel aangepast en na enige tijd liep het project als een trein. Een dergelijke bedrijfssimulatie kan in allerlei sectoren worden toegepast. Ook in de zorg, of de horeca. Het sterke eraan is dat je situaties inbouwt die ook in real life plaatsvinden. Hoeveel zaken verlopen immers niet anders dan je had gepland? En hoe zorg je dat je daar steeds weer adequaat op inspeelt?

Hoe werkt het?

 • Verzin een bedrijfssetting. Dat kan van een echt bedrijf of fictief bedrijf zijn. De setting van de Hudsucker Power Company is geïnspireerd op de speelfilm The Hudsucker Proxy uit 1994.
 • Bedenk een substantiële opdracht die leerlingen in groepjes kunnen uitvoeren en waarin leerlingen zich niet achter elkaar kunnen verschuilen.
 • Voorzie de leerlingen van allerhande inhoudelijke informatie over het bedrijf, de installaties, omgevingsfactoren e.d.
 • Bedenk tussentijdse input die de opdracht ‘live’ maakt. Deze input moet aansluiten bij de eisen van de opdracht. Voorbeeld: in het onderhoudsplan waren veiligheid en procedures heel belangrijk. Door een incident te laten gebeuren konden de leerlingen daarna laten zien hoe ze de gevolgen daarvan in hun plan afdekten met bijvoorbeeld een procedure.
 • Maak een groepsindeling.
 • Stel een tussentijds presentatierooster op.
 • Zorg voor een platform om met leerlingen te kunnen communiceren over de opdracht (doorgeven van de tussentijdse input, schema van de boardmeetings, een lokaalwijziging). Zo’n platform kan Facebook zijn maar ook een online coachingstool als Edmodo.
 • Geef les in onderwerpen die de leerlingen zelf aandragen om verder te komen in het project.
 • Geef wekelijks een cijfer per groep en per individu. Reserveer de hoogste cijfers voor degenen die het meest vooruit zijn gegaan, dus niet per definitie voor de beste leerlingen! Niet aanwezig? Helaas, 0 punten.
 • Zet extra opdrachten in om de leerlingen gelegenheid te bieden achterstanden weg te werken.
 • Presenteer elke week de ranking.

Tips
Het gaat niet om de opdracht an sich, maar om het doel: leerlingen laten wennen aan een bedrijfsomgeving waarin alleen het resultaat telt. Behandel de leerlingen als vertegenwoordigers van een bedrijf. Stel jezelf ook echt op als directie, leef je in in die rol. Dit maakt de simulatie heel sterk. Houd er daarom ook consequent aan vast. Zorg voor een kort onderling overleg als directie van maximaal 10 minuten per week. Sluit het project af met presentaties door de leerlingen en voorzie de afsluiting van een feestelijk tintje. Geef de winnaars een prijs, zowel als groep als individueel. T-shirts bijvoorbeeld:

t-shirt hpc

Voordeel
Leerlingen werken volledig zelfstandig. Door het substantiële karakter van de opdracht kunnen leerlingen zich niet achter elkaar verschuilen. De leerlingen die in andere groepsopdrachten vaak ‘alles’ doen, komen daar nu niet meer mee weg. Zij nemen bijna als vanzelf een leidinggevende rol aan door groepsgenoten die geneigd zijn minder te doen, gericht aan het werk te zetten.

Nadeel
Minder geschikt voor BBL-leerlingen.

Wie
Martijn van der Wateren

 

Martijn van der Wateren, docent werktuigbouw Scalda
mvanderwateren@scalda.nl
0115 – 641 600

 

RobertvanMegen

 

Robbert van Megen, docent procestechniek Scalda
rvanmegen@scalda.nl
0115 – 641 600

Meer informatie
https://www.facebook.com/pages/Hudsucker-Power-Company/301688173363498

About Cordyvdb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *