tpack2

Onderwijskundig advies en visie: “Didactische keuzes eerst, dan keuze voor de tool(s).”

Joeri Versluis, onderwijskundig adviseur, Academie Economie en Management, HZ University of Applied Sciences

Joeri Versluis: “Meerwaarde creëren door bepaalde ICT-tools te gebruiken is afhankelijk van de manier waarop je als docent de tool didactisch inzet. Een goede tool betekent namelijk nog niet dat er beter geleerd wordt. Sterker, een verkeerde inzet van een goede tool heeft eerder een negatief effect op leren. Bij de keuze moet je daarom met een aantal factoren rekening houden.

Leertijd: een ICT-tool én ICT-vaardigheden moet je leren

  1. Het leren gebruiken van een ICT-tool kost leertijd van de student. Des te complexer of uitgebreider de tool, des te meer tijd het kost voordat de student aan de slag kan gaan met de leertaak zelf. De verloren leertijd moet dus worden gecompenseerd door de positieve effecten van de tool. Gebruik uitgebreide of complexe tools dus alleen langdurig en/of structureel. Het regelmatig testen van tools of sterk variëren in het gebruik van tools vind ik daarom ook af te raden. Stem daarom binnen de opleiding het gebruik van tools af en maak gezamenlijk keuzes.
  1. De ICT-vaardigheden van studenten zijn niet vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor de huidige generatie, ook al is die opgegroeid met de aanwezigheid en beschikbaarheid van digitale technologie. Het gebruik van online tools en de daarvoor benodigde kennis, vaardigheden en houdingen, moeten we dus onze studenten aanleren. Zo is de neiging om te gaan multitasken bij het gebruik van een ICT-tool in de les groot, terwijl multitasking juist een sterk negatief effect heeft op het leren. Hier ligt een taak voor het onderwijs. Het artikel van Kirschner en Van Merriënboer (2013) legt uit waarom studenten goed begeleid moeten worden.
  1. Niet elke ICT-tool geschikt voor elke type leren. Er zijn heel veel tools te vinden, maar er zijn geen totaalconcepten. Zoek dus tools die geschikt zijn bij het type leren en het leerdoel waar jij je op richt. Een hulpmiddel daarbij is de Digitale Taxonomie van Bloom. Daarin zijn niveaus van leren onderscheiden die te maken hebben met de complexiteit van de mentale cognitie waar een beroep op wordt gedaan. Op internet zijn veel afbeeldingen en websites te vinden met overzichten van tools passend bij het niveau van complexiteit. Ik lees in onderzoeken dat met name tools gericht op een hogere orde van leren – vraagstukken verwerken van een hoger niveau van complexiteit – een sterk positief effect kunnen hebben. Daarmee bedoel ik tools waarmee studenten zelf content creëren, zoals (video)bloggen, podcasten, discussiëren op een online platform, wiki’s bouwen, animaties maken, enzovoort.

Een hulpmiddel bij het integreren van ICT-tools in je lessen is het TPACK-model. Dit model probeert inzicht te geven in de relatie tussen technologie (de tool), inhoud (wat wil je aanleren) en didactiek (hoe leer je studenten iets aan te leren) binnen een les. Zie dit filmpje (klik) voor een korte uitleg over het TPACK-model.

Google Apps for Education
Tot slot zie ik dat multifunctionele cloudbased platformen, zoals Google Apps for Education en Microsoft 365, veel potentie hebben. Dit heeft met name te maken met de mogelijkheden tot samenwerken, reviseren, documenteren, verspreiden en organiseren. Ook kunnen beide systemen met veel andere applicaties of handige plugins integreren. De meeste hogescholen en universiteiten kiezen voor één van de twee genoemde voorbeelden. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Google Apps, omdat ik die overzichtelijker vind en de functies sneller en beter kan benutten.”

Voorkom te veel variatie
Dit is de visie van Joeri Versluis, onderwijskundig adviseur bij de HZ. Kort samengevat: denk na wat je wilt met je onderwijs en zoek daar een tool bij die echt meerwaarde biedt om je doel te bereiken. Joeri pleit voor overzichtelijkheid, wil te veel variatie voorkomen zodat studenten niet op te veel verschillende plekken hun informatie moeten halen. Het gebruik van ICT, internet, smartphones heeft een enorme potentie, maar het gebruik van een app of tool moet wel geleerd worden, juist ook door de huidige generatie studenten die overspoeld wordt met technologie en daardoor vaak maar in beperkte mate de mogelijkheden van de tools weet te benutten. Joeri: “In de muziekindustrie zie ik vaak hetzelfde. Jonge muziekproducers die muziek maken op de computer, lopen vast doordat ze met talloze digitale instrumenten willen experimenteren en daardoor geen enkel instrument optimaal weten te benutten.”

Wie
Joeri Versluis, onderwijskundig adviseur, Academie Economie en Management, HZ University of Applied Sciences
0118 – 489 175

Meer informatie
Taxonomie van Bloom: Digitale Taxonomie van Bloom
Google Apps for Education: https://www.google.com/edu/products/productivity-tools
Microsoft Education Edition: https://www.microsoft.com/en-us/education
Overzicht 100 ICT-tools: http://c4lpt.co.uk/directory/top-100-tools/
Drie onderwijsmythes: Kirschner, P. A., & van Merriënboer, J. J. (2013). Do learners really know best? Urban legends in education. Educational psychologist, 48(3), 169-183.
TED Education videos: http://ed.ted.com/lessons?student_level=4

About Cordyvdb

3 thoughts on “Onderwijskundig advies en visie: “Didactische keuzes eerst, dan keuze voor de tool(s).”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *