banner_mindmapping

Optimale data-overdracht via gebruikersinterface Roomz

Bauke de Boer e.a., docenten ICT en Communicatie HZ University of Applied Sciences i.s.m. ZB Planbureau

In een samenwerkingsproject tussen HZ en ZB Planbureau zullen hbo-studenten ICT (1e, 2e, 3e en 4e jaar) en studenten communicatie (2e jaar) een applicatie ontwikkelen. De applicatie is bedoeld als gereedschap bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met behulp van de Expertise Management Methodologie (EMM). Opdrachtgever: Bauke de Boer, ontwerper van gebruikersinterface Roomz. In het project organiseren de studenten zich in teams die allemaal hun eigen specifieke rol hebben (onderzoek, invoer van tekst en beeld, bouwen in 3D, etc.). Studenten rouleren deels qua rol en team. Daardoor doen ze bredere professionele ervaring op. Duur van deze fase van het project: vijf maanden.

Op 25 januari 2016 was de aftrap voor de samenwerking en voor het project zelf. Bauke de Boer verzorgde de inleiding. Bauke is gespecialiseerd in interactie tussen mens en computer, in het bijzonder in het toegankelijk maken van complexe informatie.

Vier docenten maakten vervolgens concreter wat het project betekent voor hun vakken:

  • Analyse en ontwerp: analyseer de vraag van je opdrachtgever, maak een ontwerp dat een antwoord biedt op die vraag en realiseer dat ontwerp.
  • (Belevenis)communicatie: hoe laat je de buitenwereld ervaren wat Roomz is en doet?
  • Mens-machine-interactie: wat wil de gebruiker en hoe pas je je systeem daarop aan?
  • Onderzoek & Ontwerpen: ga na welke vraagstukken verder onderzoek behoeven en maak daar een begin mee.

Verder werd ook gewezen op een ethische kant: denk na over de maatschappelijke implicaties.

Wat is Roomz?
Roomz is een gebruikersinterface in ontwikkeling (Roomz staat voor Realistic Object Oriented Multidimentional Zoomable user interface). Roomz ontsluit en ordent informatie op een supergebruikersvriendelijke manier en maakt daarbij gebruik van conceptmapping om EMM toe te kunnen passen. Roomz ondersteunt dus EMM. De informatie waar het om gaat is in principe eindeloos en net zo complex geordend als in je hersenen (verbindingen, knooppunten, netwerken). De informatie die gegenereerd wordt m.b.v. EMM wordt vastgelegd en uiteindelijk kan dat heel uitgebreid en heel complex worden omdat er steeds meer aanhaking plaatsvindt. Roomz helpt om om te gaan met die grote hoeveelheid complex gestructureerde informatie: om die informatie te filteren, te vergelijken, te delen, te bekijken vanuit een ander gezichtspunt, terugvindbaar te maken etc. Daar hoort bij dat het gereedschap – i.c. Roomz – de mens niet remt in zijn denken. Integendeel. Dat gereedschap moet meerwaarde bieden. Pas dan kan het slagen in de functies waarvoor het is ontworpen.

Tot zover Roomz, waar overigens nog veel meer over te zeggen is. We gaan de studenten volgen in hun zoektocht naar een verrijkende app voor deze interface. Wordt vervolgd dus.

Wie
Bauke I. de Boer MA, docent Bachelor of ICT / Onderzoeker

Foto Bauke de Boer

HZ University of Applied Sciences, Vlissingen
06 – 11 36 60 57
www.hz.nl

Meer informatie
Over EMM:
https://www.deltaexpertise.nl/wiki/index.php/Expertise_Management_VN
www.deltaexpertise.nl
www.dezeeuwsehuiskamer.nl

About Cordyvdb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *