5194068_l

Videoconferencing: regionaal vaksteunpunt Bètaplaza

Peter van der Heide, docent Engineering/EPT, HZ University of Applied Sciences

Stel je bent docent ICT of watermanagement bij de HZ, of procestechniek bij Scalda, of je geeft nog een ander bètavak aan een van deze instellingen. Van de eerstejaars die bij jou in de klas komen, wil je en verwacht je dat zij je lessen goed kunnen volgen, dat ze daarvoor voldoende voorkennis hebben én dat ze beseffen wat het vak inhoudt waartoe ze opgeleid zullen worden. Allemaal zaken waar de bovenbouwdocenten in de bètavakken van de middelbare school een aandeel in hebben. Maar die docenten wiskunde, scheikunde, natuurkunde en andere bètavakken, moeten zich wel blijvend kunnen laten informeren over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, zowel inhoudelijk als didactisch. Hoe speel je in op nieuwe eindtermen, hoe maak je wezenlijk onderscheid tussen de behandeling van onderwerp x voor havo- en voor vwo-leerlingen?

Voor het faciliteren van deze professionele ontwikkeling van bètadocenten en om leerlingen van middelbare scholen zich te laten oriënteren op hbo- en wo-studies, zijn de zogenoemde regionale vaksteunpunten opgericht. Dit zijn docentennetwerken gelieerd aan universiteiten en hogescholen in Nederland. Voor het regionale vaksteunpunt voor de bètavakken in Zeeland is de HZ penvoerder in de persoon van Peter van der Heide, docent Engineering/EPT.

Een mooi initiatief van het Ministerie van OCW, deze steunpunten, waarvoor veel belangstelling is. Ook in Zeeland. Het regionale karakter van de steunpunten maakt dat voor vo-docenten de drempel laag is om naar de bijeenkomsten te gaan. Als die bijeenkomsten echter elders in het land zijn, bijvoorbeeld op de locatie van de universiteit waar het steunpunt mee samenwerkt – Delft, Leiden, Eindhoven, Utrecht en andere -, wil de afstand de Zeeuwse docenten nog wel eens parten spelen.

Om die afstand te overbruggen maakt het Zeeuwse netwerk in navolging van Zeeland Centraal gebruik van videoconferencing. Peter: “Er is een noodzaak om hier met zoiets te beginnen, daarom zijn wij hiermee bezig. Maar in den lande is het nog geen gemeengoed. Zeker in het onderwijs niet.”

Hoe werkt het?
Het Zeeuwse bèta-vaksteunpunt komt bij elkaar op de HZ op de middag/avond dat er een lezing of cursus gepland staat. Bijvoorbeeld vanuit de TU in Delft waar ook het vaksteunpunt Zuid-Holland aan mee zal doen. In de conferentiezaal op de begane grond van de HZ worden de beide groepen (Zuid-Holland en Zeeland) aan elkaar gekoppeld. In deze zaal is de benodigde apparatuur voor een werkende videoverbinding opgesteld (de videoconferentieset). De set heeft een eigen internetadres. Door in te bellen via internet komt de verbinding tot stand en via cloudservices en Google-drive worden presentaties gedeeld, evenals uitwerkingen van opdrachten. De onlineverbinding is een belangrijk verschil met het videoplatform Panopto dat op de HZ gebruikt wordt: Panopto werkt offline.

De conferentie kan via de videoconferencingset ook worden opgenomen. Door die om te zetten naar een YouTube-filmpje, wat de ICT-afdeling van de HZ kan doen, kunnen ook docenten van het netwerk die de avond niet konden bijwonen, op een ander moment toch kennisnemen van de conferentie.

SchermPresentatie
Voordelen

  • Een scherm voor de presentatie en andere applicaties, en één scherm voor de beide zalen en de spreker.
  • Interactie mogelijk.
  • Dicht bij huis.
  • Door als regionaal vaksteunpunt bij elkaar te komen – en niet ieder afzonderlijk te laten inbellen vanuit huis – kun je tegelijkertijd voldoen aan de kennis- én de netwerkfunctie van het steunpunt. Dit laatste bijvoorbeeld door in een pauze of vooraf met elkaar te eten.
  • Beeld en geluid is HD-kwaliteit (High Definition), daardoor is het meer dan VoiP.

Nadelen
Geen. Hooguit is een goede planning een vereiste. Er is maar één videoconferentiezaal en daar maken ook andere groepen gebruik van. Wel ben je afhankelijk van de kwaliteit van de internetverbinding.

Tips

  • Zorg dat het geluid goed op orde is. Geluid is bij dergelijk afstandsonderwijs belangrijker dan beeld. Bovendien betekent dat dat je gewoon op je stoel kunt blijven zitten om een vraag te stellen, zonder naar een microfoon te hoeven lopen.
  • Zorg dat er een technische ondersteuner aanwezig is. Dat hoeft geen techneut te zijn, maar wel iemand die de videoconferentie kan opstarten en de set kan bedienen, die ook weet wat ‘ie moet doen als er even iets misgaat met de verbinding. Peter van der Heide vervult die rol in de meeste gevallen in Zeeland.
  •  Ook is het handig als er zo iemand aanwezig is ‘aan de andere kant’. Want ook daar moet de zaak opgestart worden en moet de verbinding tot stand komen. Ook kan zo iemand de deelnemers ter plekke er bijvoorbeeld op wijzen dat ze niet door het beeld heen lopen als ze te laat komen. (Is wel eens gebeurd volgens Peter: eerst bij het binnenkomen, dan bij het weghangen van de jas, dan weer terug voor koffie, etc.)

De opleiding Verloskunde (als onderdeel van de opleiding Verpleegkunde & Verloskunde) van de HZ maakt ook gebruik van videoconferencing in deze zaal. Zij hebben wekelijks op deze manier verbinding met de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen waar de studenten Verloskunde in feite de opleiding volgen. Onderwijs op afstand bij uitstek!

Volgens Peter van der Heide is deze vorm van afstandsonderwijs voor veel meer kennisintensieve en professionele organisaties in Zeeland interessant. Zoals het Waterschap, de provincie, de ZRTI (Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut). Juist in Zeeland, omdat we van hieruit relatief grote afstanden moeten overbruggen om onze kennis up-to-date te houden.

Wie
Peter van der Heide, docent Engineering/EPT, HZ University of Applied Sciences

PetervanderHeide

Meer informatie
Over vaksteunpunten: http://www.betasteunpunten.nl/steunpunten
Over het betaplaza: http://hz.nl/nl/werkenleren/Kennisdeling%20en%20samenwerking/Beta%20Plaza%20Zeeland/Pages/Beta-Plaza-Zeeland.aspx

 

About Cordyvdb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *