information-revolution

Informatie zoeken en vinden

Martien Verheij, Mediatheek HZ University of Applied Sciences

Hoe vinden studenten hun weg in het enorme informatieaanbod dat zij tot hun beschikking hebben? Studenten die hun scriptie moeten maken, aan een paper of referaat moeten werken, aan een project moeten werken of wat dan ook, zullen zich moeten baseren op beschikbare literatuur: wat is over het betreffende onderwerp gepubliceerd, wat is bruikbaar? De eisen aan verantwoording – op welke bronnen heb je je gebaseerd, hoe betrouwbaar en relevant zijn die – zijn met de intrede van het onderscheid tussen bachelor (professionele bachelor op hogescholen en academische bachelor op universiteiten) en masterstudies, hoger geworden volgens Martien Verheij van de Mediatheek op de HZ. Bovendien maakt het belang van parate kennis in het onderwijs steeds meer plaats voor het belang van het kunnen vinden van relevante informatie. En dus weten hoe en waar je moet zoeken. Die trend is al een tijdlang aan de gang.

En dat hoe, dat is volgens Martien Verheij, het allerbelangrijkst. Beschikken over goede informatievaardigheden voorkomt dat je verdrinkt in de hoeveelheid informatie. Hoe zoek je, hoe weeg je wat je vindt, hoe verwerk je die informatie?

Hoe zoek je?

  • Baken je zoekvraag af. Wil je iets schrijven over eenzaamheid bij ouderen? Oké, maar wat is eenzaamheid, wat zijn ouderen (leeftijd?), gaat het om ouderen die thuis wonen of juist in een instelling, welke tijdsperiode, etc. etc.
  • Ken ook vergelijkbare zoektermen. Vind je meer of andere informatie als je je zoekterm in het Engels invoert, als je een synoniem invoert, een term die vroeger misschien veel gebruikt werd?
  • Beoordeel de bron die je vindt: hoe actueel is die, wat is het doel van de bron (commercieel, praktisch, wetenschappelijk, etc.), waar is die in of op verschenen? Zijn er reviews of andersoortige reacties op de bron bekend? Kortom, hoe juist en hoe relevant is de bron voor jouw zoekvraag?

Hoe vind je?
Vele kennisbanken zijn online beschikbaar om publicaties te vinden. De hbo-kennisbank, Narcis.nl, PubMed, Science Direct, Springer en vele andere. Op de website van de Mediatheek is een compleet overzicht te vinden. Ook is er Google Scholar, een zoekmachine speciaal voor publicaties. Bevalt veelvuldige verwijzingen naar kennisbanken en geeft ook een citatie-index.

Niet alle kennisbanken zijn publiek toegankelijk. Sommige werken met een licentie. Bijvoorbeeld Science Direct of Springer. Voor de eerste heeft de HZ een licentie net als andere hogescholen in Nederland. Voor de tweede heeft de HZ die samen met ZB Planbureau. Voor PubMed met publicaties op medisch gebied is geen licentie nodig. Evenmin voor Narcis.nl (databank voor wetenschappelijke literatuur).

Hoe orden je gebruikte informatie?
Programma’s als Endnote en Refnote verzorgen bibliografische overzichten die volledig APA-proof zijn. Wel moet je alle daarvoor noodzakelijke gegevens invoeren in deze programma’s. APA is nog steeds de standaard voor een goede indeling van de bibliografische gegevens.

Tips
Kom eens langs bij het inloopspreekuur van de Mediatheek: elke dinsdag van 12u tot 13u. Voor extra hulp bij het zoeken naar informatiebronnen.

Wie
Martien Verheij en haar collega’s van de Mediatheek.
Martine Verheij Mediatheek HZ
Mediatheek HZ University of Applied Sciences, Vlissingen
0118 – 489000
mailto:mverhei@hz.nl

Meer informatie
www.hz.nl/mediatheek
www.hbo-kennisbank.nl/
www.narcis.nl
scholar.google.nl
www.kennisnet.nl
www.sciencedirect.com
www.springer.com

About Cordyvdb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *