nearpod31

Facebook, Quayn, Nearpod, Electa Virtual Classroom

Robbert van Megen, docent Procestechniek Scalda

Communicatie met studenten
Facebook
Robbert van Megen maakt gebruik van Facebook om te communiceren met zijn . Als studenten lid worden van Scalda procestechniek, plaatst Robbert hen in een Facebook-groep. Die groep is hun klas en heeft ook het nummer van hun klas. De groep heeft een eigen pagina. Alle lesmaterialen zet hij in Dropbox. In een vastgezet bericht – vastgezet omdat studenten dit bericht altijd snel moeten kunnen vinden. Het staat daarom altijd op dezelfde plaats namelijk bovenaan de groepspagina – kondigt hij nieuwe lesmateriaal aan met een linkje naar Dropbox of naar Quayn voor huiswerkopdrachten. De kracht van Facebook is dat studenten van Facebook pushberichten krijgen. Daardoor ben je er zeker van dat jouw informatie de studenten ook bereikt. Robbert: “Ook als m’n les uitvalt bijvoorbeeld omdat ik ziek ben en dat pas ‘s ochtends kan melden. Studenten kijken niet altijd op het rooster.” En natuurlijk: het is ook een krachtig medium omdat zij Facebook goed kennen en daar sowieso op aanwezig zijn. Voor de enkeling voor wie dat niet geldt, gebruikt hij e-mail en/of N@tschool. Het mooie van zo’n Facebookpagina is dat studenten ook op elkaar reageren. Als iemand een vraag heeft over het huiswerk, of een roosterwijziging, dan zijn er ook andere studenten die daarop reageren. “Ze helpen dus ook elkaar, ik hoef soms niets te doen!” zegt Robbert. Ook de berichtgeving omtrent het Hudsucker Power Company project, verloopt volledig via Facebook.

Meer informatie
https://www.facebook.com/Hudsucker-Power-Company-301688173363498/
Of gewoon intypen in facebook: scalda procestechniek

Huiswerkopdrachten en toetsen
Quayn
Quayn is een online toetsprogramma. Robbert gebruikt Quayn vooral om er huiswerkopdrachten in te maken. Hij heeft itembanken met vragen en opdrachten waaruit hij kan putten en die hij werkendeweg aan het opbouwen is. De afzonderlijke vragen en opdrachten plaatst hij met copy-paste in Quayn. Dat is vrij veel werk, geeft hij toe. Bij de opdrachten – worden in Quayn ‘projecten’ genoemd – kun je illustraties toevoegen, je kunt ze rubriceren in getalvragen of andersoortige vragen. En je kunt diverse opties instellen: met of zonder antwoorden, met of zonder uitwerkingen, met of zonder cijfer. De meerwaarde is volgens Robbert dat je een project kunt analyseren: je kunt zien hoe lang studenten aan een opdracht gewerkt hebben, welke antwoorden ze hebben gegeven, hoe de scores zijn per projectitem en per leerling. Aan de hand van deze analyses kun je je lessen efficiënt inrichten: waar besteed je vooral aandacht aan en wat kun je laten liggen omdat iedereen de antwoorden goed had? Wat behandel je klassikaal en wat individueel? Vooral in de BBL is Quayn op deze manier een handig hulpmiddel omdat je daarin aan de 200-urennorm moet voldoen. Die 200 contacturen kun je op deze manier effectief besteden.

Robbert ziet ook enkele omissies, die overigens niet alleen te maken hebben met het programma zelf: “Ik kan toetsen laten samenstellen door aan te geven welke vragen ik wil gebruiken. Het zou mooi zijn als er een afdrukmogelijkheid zou zijn, zodat ik een toets direct kan laten afdrukken. Ook het uitwisselen van toetsen en vragen en opdrachten zou een goede aanvulling zijn. Dat kan overigens al wel in Quayn maar er zijn nog te weinig docenten die gebruikmaken van dit programma of van andere toetsprogramma’s. Als het erop aankomt vallen mensen toch weer terug op toetsen die ze nog in de kast hebben liggen. Ze zien er tegenop om hun vragen in een systeem te zetten dat ze eerst moeten leren kennen, en dan blijft het erbij. Ik verwacht overigens wel dat dat in de toekomst meer en meer zal gebeuren.”

Meer informatie
http://www.quayn.nl/

Werk delen tijdens klassikale les
NearPod
In Nearpod kun je Powerpoint presentaties delen met studenten. De studenten krijgen een pincode van de docent die ze in Nearpod invoeren en vervolgens komen ze direct in de presentatie van de docent. Nearpod werkt via een tablet maar je kunt er ook op een laptop goed mee werken. In je presentatie stop je informatie, filmpjes, opdrachten, een leestekst met bijbehorende opdracht etc. De verwerking van de opdrachten sturen studenten direct naar de docent met de ‘send’-knop. Hij of zij kan dus direct die verwerking zien en daar vervolgens op inspelen. Dit gebeurt allemaal tijdens de les.

Is dit niet zonde van het contactmoment? “Ja, dat dacht ik in het begin ook”, zegt Robbert. “Maar dat ervaar ik niet zo. Ik wil lesstof op verschillende manieren aanbieden om de lessen afwisselend te houden. En het gaat erom dat ze kennis opbouwen en iets met die kennis moeten doen. Dan blijft het veel beter hangen. Dat ze ervaren dat ze blijkbaar een tekst niet goed gelezen hebben als ze bepaalde vragen daarover niet kunnen beantwoorden. Ze komen er niet mee weg het dan maar te laten zitten, want ik kan direct mee kijken. Mijn doel is om kennis op verschillende manieren aan te bieden en te laten verwerken. Ik vind het belangrijk om daartoe gebruik te maken van verschillende elementen.”

Meer informatie en voorbeeld
https://www.nearpod.com/
https://app.nearpod.com/#/presentation?pin=QMEUB

Extra contactmomenten
Electa Virtual Classroom
De Electa software voor het starten van een virtual classroom is gratis te downloaden vanaf de site. Daarna druk je op de knop ‘Start live-sessie now’. Robbert: “In zo’n live-sessie kan ik tekst plaatsen, een opgave naar voren halen, studenten input laten geven. Ik kan berichtjes typen voor studenten, ik kan naar websites toe, presentaties uploaden. De studenten zijn thuis en doen live mee vanachter hun laptop. Ik heb hier een poosje mee geëxperimenteerd, maar ik had maar een paar studenten, 3 of 4, heel trouwe fans. Het uur voor mijn virtual classroom stond op het rooster. Ik zette het in voor BBL-studenten maar die kunnen nooit allemaal op dat betreffende uur. Dus om iedereen te bedienen, zou ik meer uren moeten hebben en die zijn er gewoon niet. Ik ga het daarom nu heel beperkt en heel gericht inzetten voor de BBL. Ik bied een aantal momenten aan waarop ik een oefentoets bespreek bijvoorbeeld, of een zelfstudievak. Of extra ondersteuning bied voor die studenten die dat nodig hebben.”

Het zijn extra contactmomenten die buiten de door Scalda ingeroosterde 200 contacturen vallen.

Om een kakofonie aan geluid en beeld te voorkomen, maakt Robbert in de virtual classroom geen gebruik van microfoon noch van een camera. Hij gebruikt alleen de chatfunctie om tijdens de ‘les’ contact te hebben. Dit bevalt zowel hem als de studenten erg goed.

Meer informatie
https://www.e-lecta.com/

Wie? Voor al deze tools:
Robbert van Megen, docent Procestechniek Scalda

RobertvanMegen

Scalda Terneuzen, Procestechniek
0115 – 641600
rvanmegen@scalda.nl

About Cordyvdb

One thought on “Facebook, Quayn, Nearpod, Electa Virtual Classroom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *