Over Zeeland Centraal

Programma Zeeland Centraal versterkt onderwijs- en kennisinfrastructuur

Het Programma Zeeland Centraal (2012-2016) is een samenwerkingsprogramma van de kennisinstellingen in Zeeland. Doel van de samenwerking: versterken van de kennisinfrastructuur van Zeeland en behoud van het opleidingsaanbod voor jonge mensen. Dit is ook van belang voor bedrijven opdat geschoold personeel beschikbaar blijft.

Het onderwijs is in het Programma het ‘leading principle’. De beschikbare kennis is in het Programma aan elkaar gekoppeld, gedeeld en verrijkt. En natuurlijk wordt die toegepast. Hoe? Door technologische middelen in te zetten en gebruik te maken van het semantisch web. Deze communitysite is een resultaat van het Programma Zeeland Centraal en laat de mogelijkheden zien van de  inzet van technologische middelen in het onderwijs.

Aan het Programma doen de volgende kennisinstellingen mee:

  • Scalda (mbo);
  • Edudelta (aoc);
  • Hoornbeeck College (mbo);
  • HZ University of Applied Sciences (hbo);
  • University College Roosevelt (wo);
  • ZB, Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (fusieorganisatie van Zeeuwse Bibliotheek en Scoop).

 

           

Bekijk al onze video’s op ons Youtube-kanaal.